VPIS V ŠOLSKO LETO 2018 / 2019 - šolnina 30 eur

24. maj - Glasbena šola Rogaška Slatina | 23. maj - Osnovna šola Šmarje pri Jelšah | 22. maj občina Podčetrtek

OBSEG IN RAZPOREDITEV POUKA IN DRUGEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA

PROGRAM IN TRAJANJE PROGRAMOV

Izobraževalni program PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA
Program traja eno leto, namenjen je petletnim otrokom.

Izobraževalni program GLASBENA PRIPRAVNICA
Program traja eno leto, namenjen je šestletnim otrokom.

Izobraževalni program GLASBA
Program traja 4, 6 ali 8 let. Učenci se izobražujejo na nižji in na višji stopnji. Nižja stopnja glasbene šole se (če tako določa glasbeni program) deli na prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, ki traja dve leti, in drugo vzgojno-izobraževalno obdobje, ki traja štiri leta. Na višji stopnji izobraževanje traja dve leti.

PREDMETI VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Javna glasbena šola mora izvajati pouk najmanj petih orkestrskih instrumentov – obvezno iz godal, pihal, trobil, klavirja, nauka o glasbi oziroma solfeggia, predšolske glasbene vzgoje in šolskega godalnega ali pihalnega orkestra.

V šolskem letu 2018/2019 bomo poučevali naslednje skupine instrumentov ali predmetov:

ORKESTRSKI INSTRUMENTI, PETJE IN PLES – plesna pripravnica, balet

Godala: violina, violončelo, kontrabas
Pihala: flavta, klarinet, saksofon, fagot
Trobila: pozavna, trobenta
Tolkala: bobni, vibrafon, marimba, ksilofon, timpani

Petje

Mladinski pevski zbor
Otroški pevski zbor

DRUGI INSTRUMENTI

Instrumenti s tipkami: klavir, orgle, in harmonika
Brenkala: kitara
Kljunasta flavta

KOMORNO ANSAMBELSKE IGRE

Medpredmetne povezave (citre, flavta, kitara, klavir …), praviloma od 5. razreda naprej.

ORKESTER: godalni, mlajši pihalni, mladinski pihalni orkester, mlajši harmonikarji in starejši harmonikarji, mali orkester tamburic in orffova skupina.

NAUK O GLASBI IN SOLFEGGIO

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, GLASBENA PRIPRAVNICA

LJUDSKA GLASBILA: citre, tamburica, diatonična harmonika

VPIS

Glasbena šola je dolžna v skladu z zakonodajo objaviti razpis vpisa prostih mest v glasbeno šolo za šolsko leto 2018/2019.
Po zbiranju evidenčnega vpisa že vpisanih učencev v mesecu aprilu se odloči ravnateljica v skladu s predpisi, koliko prostih mest bo lahko šola objavila v naslednjem šolskem letu.
Za šolsko leto 2018/2019 načrtujemo okvirno 40 prostih mest v programu glasba. V program PGV bomo vpisali 8 otrok in v program PGŠ največ 20 otrok.
Vpis učencev za šolsko leto 2018/2019 se izvede na podlagi RAZPISA ZA VPIS, ki bo v času od 3. do 15. maja 2018.
Pogoji za vključitev in obseg vpisa novih učencev so odvisni od kadrovskih zmogljivosti, sistemizacije delovnih mest, ki je povezana z normativi in s standardi za oblikovanje skupin v glasbenih šolah. Pri vpisu imajo prednost glasbeno bolj nadarjeni učenci. Šola vsako leto lahko vpiše točno toliko učencev, kot je na voljo prostih mest.

Vpis v šolsko leto 2018/2019 bo v mesecu maju, in sicer:
• v občini Podčetrtek, 22. maja 2018 ob 17.00,
• v podružnični glasbeni šoli Šmarje pri Jelšah, 23. maja 2018 ob 17.00,
• v Glasbeni šoli Rogaška Slatina, 24. maja 2018 ob 17.00.

ŠOLNINA

1. program GLASBA: instrumenti
šolnina: 30 €

OPOMBA: za drugega otroka v družini znaša šolnina 26 €, za tretjega otroka v družini 22 €, četrti otrok ima brezplačno.
program

PLES: balet
šolnina: 30 €

2. program: predšolska glasbena vzgoja in PRIPRAVNICA
šolnina: 25 €
(Nauk o glasbi: 25 €)

Izposoja INSTRUMENTA: 11 €

3. program: NADSTANDARD:

4. VPISNINA ob vpisu za vsako šolsko leto znaša 30 evrov. Z poravnano vpisnino starši jamčijo, da bo učenec v naslednje šolskem letu obiskoval pouk. V primeru izpisa v začetku šolskega leta vpisnine ne vračamo.

Dobrodošli v Glasbeni šoli Rogaška Slatina!

GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA

24. maj ob 17 uri

OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH

23. maj ob 17 uri

OBČINA PODČETRTEK

22. maj ob 17 uri

Accessibility