VIZIJA IN POSLANSTVO TER RAZVOJNA NARAVNANOST ŠOLE

Vizija šole je spoštovanje, iskrenost, komunikacija, odličnost in spodbujanje odličnosti.

SPOŠTOVANJE. Do drugih se skušamo obnašati spoštljivo. Ne dopuščamo in ne odobravamo nespoštljivega odnosa. Neusmiljenost, brezobzirnost in domišljavost ne sodijo k nam.

ISKRENOST. S starši in učenci želimo imeti odprt, pošten in iskren odnos. Ko so drugi kritični do nas, želimo to popraviti na najboljši možen način.

KOMUNIKACIJA. Kakovostno sporazumevanje je naša obveza. Zavedamo se, da beseda premika ljudi, tako učence kot starše. Še posebej je komunikacija pomembna v odnosu do naših financerjev, MIZKS ali občin soustanoviteljic.

ODLIČNOST in SPODBUJANJE ODLIČNOSTI. Zadovoljni smo z najboljšim pri vsem, kar počnemo. Še naprej bomo zviševali kriterije, vendar pri tem tudi upoštevali različnost interesov naših uporabnikov.

Skozi orkestrsko igro, komorne sestave in pevski zbor želimo graditi strpnost in razumevanje različnosti med učenci, skozi mednarodna druženja želimo sklepati nova prijateljstva in na vedno višjem strokovnem nivoju skrbeti za posamezne nadarjene učence, ki naj jih vodi misel Helen Keller:

NIHČE SE NE SME ZADOVOLJITI S PLEZANJEM PO TLEH,
ČE V SEBI ČUTI MOČ ZA LETENJE.

Poslanstvo šole je odprtost za spremembe, sooblikovanje otrokove osebnosti skozi doseganje ustreznega znanja za nadaljnje glasbeno, poklicno ali ljubiteljsko izobraževanje, omogočanje umetniškega doživljanja in spodbujanje osebnostnega razvoja tudi za medsebojno strpnost, sodelovanje in spoštovanje drugačnosti.

Razvojna naravnanost Glasbene šole Rogaška Slatina je poleg načrtovanja, evalviranja in sprotnega uvajanja izboljšav tako v pedagoškem procesu kot pri aktivnostih glede vključevanja in sodelovanja šole, usmerjena v skrb za ustvarjanje čim bolj kvalitetnega okolja za razvoj otrok in mladostnikov. Glasbena šola Rogaška Slatina je vključena v evropski projekt druženja in strokovnega sodelovanja glasbenih šol. Sodelovali smo že z glasbeno šolo Madžarske, s Češkim pihalnim orkestrom in redno sodelujemo z glasbeno šolo iz Chama.

Accessibility