VARNOST UČENCEV

Za varnost učencev šola skrbi z oblikovanjem oddelkov in skupin v skladu z normativi in standardi za glasbene šole.

Šola skrbi, da so objekti, v katerih se izvaja pouk, v skladu z veljavnimi standardi ter zagotavlja varno izvajanje oblik vzgojno- izobraževalnega dela.

V primeru obiskov koncertov, revij ali tekmovanj šola poskrbi za varnost učencev po veljavnih standardih in normativih.

Accessibility