SODELOVANJE S STARŠI

Starši spremljajo razvoj in napredovanje svojega otroka na razrednih nastopih in javnih nastopih ter na drugih oblikah javne predstavitve dela glasbene šole.
Na začetku šolskega leta se staršem predstavi program dela in sprejme njihove predloge in morebitne dopolnitve.

Starši smejo biti prisotni pri pouku svojega otroka po predhodnem dogovoru z učiteljem.
Pri Nauku o glasbi učitelj predmeta na roditeljskem sestanku napove govorilne ure.
Obvestila se staršem zapišejo tudi v glasbeno beležko.
Obvestila za starše in učence lahko starši preberejo na oglasni deski.

Sodelovanje staršev in učenca je še posebej pomembno, ko se učenec odloči za nadaljevanje šolanja na srednji stopnji.
Učitelj mora v primeru odsotnosti od pouka sporočiti svojo odsotnost staršem. Učenec mora o odsotnosti dan prej obvestiti učitelja.
V skladu s Pravilnikom o zbiranju in varstvu osebnih podatkov morajo starši ob vpisu učenca izpolniti izjavo, da soglašajo z objavo rezultatov na tekmovanjih, z avdio in video objavo nastopov ter objavo imen učencev na spletni strani glasbene šole.

TEKMOVANJA

Učenci glasbene šole se udeležujejo regijskega, državnega in mednarodnih tekmovanj. Učenec se sme udeležiti tekmovanja, če kaže nadpovprečne sposobnosti. Za tekmovanje, posebej mednarodno, se mora učitelj prepričati, da bodo učenca podpirali in spodbujali tudi starši, ki morajo soglašati z večjo obremenitvijo učenca v času priprav na tekmovanje.

POLETNE ŠOLE

V poletnih mesecih se lahko učenci udeležijo poletnih šol, v katerih izpopolnijo znanje pridobljeno med šolskim letom. Tudi Glasbena šola Rogaška Slatina v turističnem kraju, ki kar kliče po poletni glasbeni ponudbi, privabi v goste tudi kakšnega tujega, priznanega glasbenega pedagoga.

Accessibility