ROGATEC

V Občini Rogatec je v novi športni dvorani  poskrbljeno za odlične pogoje za vadbo baleta. Učenci iz Občine Rogatec obiskujejo pouk nauka o glasbi in instrumentov v Rogaški Slatini na matični šoli. Pouk in druge aktivnosti šole potekajo po letnem delovnem načrtu glasbene šole, ki ga vsako leto na septembrski seji sprejme in potrdi Svet zavoda Glasbene šole Rogaška Slatina

Accessibility