PREDSTAVITEV IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV

Glasbena šola Rogaška Slatina izvaja pouk za potrebe šestih občin: za Občino Bistrica ob Sotli, Občino Podčetrtek, Občino Rogatec, Občino Šmarje pri Jelšah, Občino Rogaška Slatina in Občino Kozje.

Izobraževalni program GLASBA vključuje individualno učenje instrumenta in skupinski pouk nauka o glasbi oz. solfeggia na višji stopnji.

Klavir
Orgle
Violina
Harmonika
Flavta
Klarinet
Pozavna
Trobenta
Citre
Sintetizator
Kontrabas

Kitara
Violončelo
Diatonična harmonika
Kljunasta flavta
Saksofon
Petje
Bariton
Tolkala
Tamburica
Rog
Tuba

Vsi zgoraj navedeni predmeti individualnega instrumentalnega pouka se od šolskega leta 2010/2011 izvajajo na nižji in višji stopnji glasbene šole. Nižja stopnja se deli na dve obdobji.

Trajanje programov pri posameznih predmetih je različno. Na nižji stopnji je 2 + 4 leta. Trajanje programa na višji stopnji je (2 + 4) + 2. Prehod iz nižje na višjo stopnjo je selektiven. Pogoj za prehod na višjo stopnjo je izvajanje izpitne snovi na pamet in pozitivno mnenje komisije.

NAUK O GLASBI, SOLFEGGIO, ORKESTER IN KOMORNA IGRA

(SKUPINSKI POUK)

Učenci na nižji stopnji vzporedno obiskujejo nauk o glasbi, na višji stopnji pa solfeggio.

Učenci Glasbene šole Rogaška Slatina vadijo v treh orkestrih.
Harmonikarski orkester vključuje učence od 5. razreda dalje. Pihalni orkester vadi z učenci od 4. razreda dalje. V godalni orkester se lahko vključijo učenci po 3. razredu na predlog učitelja, sicer pa je igranje v orkestru obvezno od 5. razreda dalje.

Komorno igro učenci obiskujejo po predmetniku. Praviloma so vanjo vključeni učenci višje stopnje glasbene šole, medtem ko pri violini, violončelu, harmoniki, klavirju, kitari in petju že tudi učenci zadnjih razredov nižje stopnje. Učenci klavirja muzicirajo v klavirskem duu.

POGOJI ZA VPIS

Glasbena nadarjenost oziroma razvitost elementarnih glasbenih sposobnosti (izvedba pesmi po lastni izbiri, posnemanje ritmičnih in melodičnih motivov, razvitost glasbenega spomina), fizičnih dispozicij in zdravstvenega stanja se ugotavlja s sprejemnim preizkusom. Zaradi posebnosti in razlik med posameznimi predmeti oz. instrumenti v programu glasba so konkretni vpisni pogoji zapisani v vsakem od učnih načrtov. Ob sprejemnem preizkusu jih znajo navajati tudi učitelji, ki konkretne instrumente poučujejo.

Izobraževalni program PLES
(SKUPINSKI POUK)

Naša šola že nekaj let izvaja plesni program – balet. Trajanje programa je 6 let. Nižja stopnja vključuje 4 leta in višja 2 leti.
Učenci baleta se najprej izobražujejo v treh pripravnicah (1., 2 in 3.). Šele v starosti 10 ali 11 let se vpišejo v 1. razred baleta.

POGOJ ZA VPIS

Pogoj za vpis v pripravnico je izpolnjen vpisni list. Pogoj za vpis v 1. razred baleta je priporočilo učitelja, ki predmet poučuje.

Izobraževalni program GLASBENA PRIPRAVNICA
(SKUPINSKI POUK)

Trajanje programa je 1 leto.
Cilji vzgoje in izobraževanja:

• odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti,
• omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja,
• omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja,
• vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,
• vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi.

 

POGOJI ZA VKLJUČITEV

Starost učencev je 6 let (učenec 1. razreda osnovne šole).
Razvrščanje otrok v program Glasbena pripravnica poteka brez predhodnega preizkusa razvitosti glasbenih sposobnosti. V glasbeno pripravnico se lahko vključijo tudi tisti učenci, ki pred tem niso obiskovali predšolske glasbene vzgoje.

Izobraževalni program PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA
(SKUPINSKI POUK)

Trajanje programa je 1 leto.
Cilji vzgoje in izobraževanja:

• odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti,
• omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja,
• vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije.

POGOJI ZA VKLJUČITEV

Starost učencev je 5 let.
Razvrščanje otrok v program Predšolska glasbena vzgoja poteka brez predhodnega preizkusa razvitosti glasbenih sposobnosti.

Accessibility