PODRUŽNIČNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH

Podružnična šola Šmarje pri Jelšah je bila ustanovljena z odlokom o ustanovitvi Glasbene šole Rogaška Slatina (Ur.l. RS št. 73/ 98). Od leta 2013 je vodja podružnične šole v Šmarju pri Jelšah Martina Rančigaj.

Monja Gobec,

mag. muz. in profesorica klavirja

Monja Gobec, mag. muz. in profesorica klavirja

Maja Desnica

akademska glasbenica pianistka in profesorica klavirja

Maja Desnica 2

Roman Drofenik

profesor glasbene pedagogike in učitelj harmonike

Roman Drofenik, profesor glasbene pedagogike in učitelj harmonike

Inga Ulokina

akademska glasbenica violinistka in profesorica violine

Inga Ulokina,akademska glasbenica violinistka in profesorica violine

Martina Rančigaj

akademska glasbenica kitaristka in profesorica kitare

Martina Rančigaj, akademska glasbenica kitaristka in profesorica kitare

Evgen Oparenovič

akademski glasbenik kontrabasist in profesor kontrabasa

Evgen Oparenovič, akademski glasbenik kontrabasist in profesor kontrabasa

Faruk Dreca

akademski glasbenik klarinetist in profesor klarineta

Faruk Dreca, akademski glasbenik klarinetist in profesor klarineta

Alja Mehtig

akademska glasbenica flavtistka in profesorica flavte

Alja Mehtig, akademska glasbenica flavtistka in profesorica flavte

Marjan Feguš, akademski glasbenik pozavnist in profesor pozavne

Marjan Feguš, akademski glasbenik pozavnist in profesor pozavne

Matjaž Lorenci, akademski glasbenik saksofonist in profesor saksofona

Matjaž Lorenci, akademski glasbenik saksofonist in profesor saksofona

Alja Mehtig

akademska glasbenica flavtistka in profesorica flavte

Alja Mehtig, akademska glasbenica flavtistka in profesorica flavte

Faruk Dreca

akademski glasbenik klarinetist in profesor klarineta

Faruk Dreca, akademski glasbenik klarinetist in profesor klarineta

Helena Hartman

profesorica nemškega jezika in učiteljica citer

Helena Hartman, profesorica nemškega jezika in učiteljica citer

Marjan Feguš

akademski glasbenik pozavnist in profesor pozavne

Marjan Feguš, akademski glasbenik pozavnist in profesor pozavne

Matjaž Lorenci

akademski glasbenik saksofonist in profesor saksofona

Matjaž Lorenci, akademski glasbenik saksofonist in profesor saksofona

Matjaž Klemenc

akademski glasbenik trobentar in profesor trobente

Akademski glasbenik trobentar in profesor trobente

Andreja Došler

profesorica glasbene pedagogike

Andreja Došler, profesorica glasbene pedagogike

Andreja Došler

profesorica glasbene pedagogike

Andreja Došler, profesorica glasbene pedagogike

Podružnično šolo Šmarje pri Jelšah obiskuje 114 učencev. Vsi obiskujejo pouk v Šmarju pri Jelšah razen orkestrske igre (4., 5. in 6. razred), ki poteka samo v Rogaški Slatini. Pouk in druge aktivnosti šole potekajo po letnem delovnem načrtu glasbene šole, ki ga vsako leto na septembrski seji sprejme in potrdi Svet zavoda Glasbene šole Rogaška Slatina.

Vpis, ki se vrši na podlagi sprejemnega preizkusa, poteka v Šmarju pri Jelšah vsako leto v mesecu maju.

Accessibility