Organi šole

Svet zavoda

Ima štiriletni mandat (2019-2023), sestavljajo pa ga:

* predstavniki ustanovitelja:
ANJA ČERNEZEL, ALENKA VIRANT, LIDIJA UMEK

* predstavniki sveta staršev:
DAVID IVAČIČ, DAVID ČERNELČ, GORAZD PAVIČ

* pet predstavnikov zavoda:
HELENA HARTMAN, ANDREJA DOŠLER, FARUK DRECA, ANDREJA KRKLEC, ROMAN DROFENIK

Predsednica sveta zavoda: Helena HARTMAN

Svet staršev

REBEKA MAJER AMON

JANA BLAŠKO

JOŽEF BLAŠKO

ŽELJKA CVEK

DAVID ČERNELČ

KATJA TURNŠEK SAMBOLIĆ

NATALIJA KIDRIČ

GORAZD PAVIČ

PETRA STRAŠEK

MATEJKA TIRGUŠEK

Predsednica sveta staršev: Željka Cvek

Accessibility