ODDELEK BISTRICA OB SOTLI

Monja Gobec

mag. muz. in profesorica klavirja

Monja Gobec, mag. muz. in profesorica klavirja

Josip Tkalec

 profesor glasbene pedagogike in učitelj harmonike

Josip Tkalec, profesor glasbene pedagogike in učitelj harmonike

Martina Rančigaj Žabkar

 akademska glasbenica kitaristka in profesorica kitare

Martina Rančigaj, akademska glasbenica kitaristka in profesorica kitare

Josip Tkalec

profesor glasbene pedagogike in učitelj harmonike

Josip Tkalec, profesor glasbene pedagogike in učitelj harmonike

V Bistrici ob Sotli obiskuje pouk instrumenta 14 učencev iz občine Bistrica ob Sotli in 10 iz Občine Kozje. Pouk in druge aktivnosti šole potekajo po letnem delovnem načrtu glasbene šole, ki ga vsako leto na septembrski seji sprejme in potrdi Svet zavoda Glasbene šole Rogaška Slatina.

Vpis, ki se vrši na podlagi sprejemnega preizkusa, poteka v Bistrici ob Sotli vsako tretje leto v mesecu maju.

Accessibility