JAVNA POHVALA ŠOLE

Javno pohvalo šole ob koncu šolskega leta  izreče učencem ravnatelj šole na predlog  učitelja individualnega pouka, s katerim  mora soglašati tudi učiteljski zbor.

Accessibility