GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA

Glasbena šola Rogaška Slatina je samostojni javni vzgojno izobraževalni zavod s sedežem na Kidričevi ul. 26/a v Rogaški Slatini. Šola je ustanovljena z odlokom o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina, skrajšano ime Glasbena šola Rogaška Slatina (Ur.l. RS št. 73/ 98, 22/00 , 52/03 in 116/08). Občine soustanoviteljice so: Občina Rogaška Slatina, Občina Šmarje pri Jelšah, Občina Rogatec, Občina Podčetrtek in Občina Bistrica ob Sotli.

Matična šola v Rogaški Slatini je namensko grajena za glasbeno šolo. Objekt ima pritličje in dva nadstropja. V pritličju se nahajajo koncertna dvorana, učilnica za tolkala, pisarni, sanitarije, kotlovnica, prostor za čistila ter prostor za čakajoče učence v avli šole. V prvem nadstropju so učilnice za individualni pouk, komorno igro in sanitarije. V drugem nadstropju sta dve učilnici za skupinski pouk, zbornica, namenski prostor za knjižnico ter štiri učilnice za individualni pouk in komorno igro.

Andreja Krklec

 akademska glasbenica pianistka in učiteljica klavirja

Andreja Krklec, akademska glasbenica pianistka in učiteljica klavirja

Maja Desnica

akademska glasbenica pianistka in profesorica klavirja

Maja Desnica 2

Monja Gobec

mag. muz. in profesorica klavirja

Monja Gobec, mag. muz. in profesorica klavirja

Tjaša Drovenik

Roman Drofenik

profesor glasbene pedagogike in učitelj harmonike

Roman Drofenik, profesor glasbene pedagogike in učitelj harmonike

Josip Tkalec

profesor glasbene pedagogike in učitelj harmonike

Josip Tkalec, profesor glasbene pedagogike in učitelj harmonike

Matjaž Lorenci

akademski glasbenik saksofonist in profesor saksofona

Matjaž Lorenci, akademski glasbenik saksofonist in profesor saksofona

Helena Hartman

profesorica nemškega jezika in učiteljica citer

Helena Hartman, profesorica nemškega jezika in učiteljica citer

Karla Škarpa Polšek

 akademska glasbenica flavtistka in profesorica flavte

Karla Škarpa Polšek, akademska glasbenica flavtistka in profesorica flavte

Matjaž Klemenc

Akademski glasbenik trobentar in profesor trobente

Akademski glasbenik trobentar in profesor trobente

Marjan Feguš

akademski glasbenik pozavnist in profesor pozavne

Marjan Feguš, akademski glasbenik pozavnist in profesor pozavne

Eugen Oparenovič

Timi Kranjc

akademski glasbenik kitarist  in profesor kitare

kitara

Davor Plamberger

Gregor Plamberger

Peter Kuhar

akademski glasbenik violinist in profesor violine

Peter Kuhar, akademski glasbenik violinist in profesor violine

Inga Ulokina

akademska glasbenica violinistka in profesorica violine

Inga Ulokina,akademska glasbenica violinistka in profesorica violine

Domen Hrastnik

 

Faruk Dreca

akademski glasbenik klarinetist in profesor klarineta

Faruk Dreca, akademski glasbenik klarinetist in profesor klarineta

Faruk Dreca

akademski glasbenik klarinetist in profesor klarineta

Faruk Dreca, akademski glasbenik klarinetist in profesor klarineta

Matjaž Lorenci

akademski glasbenik saksofonist in profesor saksofona

Matjaž Lorenci, akademski glasbenik saksofonist in profesor saksofona

Maks Feguš

Inga Ulokina

akademska glasbenica violinistka in profesorica violine

Inga Ulokina,akademska glasbenica violinistka in profesorica violine

Domen Hrastnik

Evgen Oparenovič

akademski glasbenik kontrabasist in profesor kontrabasa

Evgen Oparenovič, akademski glasbenik kontrabasist in profesor kontrabasa

Roman Drofenik

profesor glasbene pedagogike in učitelj harmonike

Roman Drofenik, profesor glasbene pedagogike in učitelj harmonike

Josip Tkalec

profesor glasbene pedagogike in učitelj harmonike

Josip Tkalec, profesor glasbene pedagogike in učitelj harmonike

Marjan Feguš

akademski glasbenik pozavnist in profesor pozavne

Marjan Feguš, akademski glasbenik pozavnist in profesor pozavne

Matjaž Klemenc

akademski glasbenik saksofonist in profesor saksofona

Matjaž Lorenci, akademski glasbenik saksofonist in profesor saksofona

Andreja Došler

profesorica glasbene pedagogike

Andreja Došler, profesorica glasbene pedagogike

Tatjana Šolman

Andreja Došler

profesorica glasbene pedagogike

Andreja Došler, profesorica glasbene pedagogike

Josip Tkalec

profesor glasbene pedagogike in učitelj harmonike

Josip Tkalec, profesor glasbene pedagogike in učitelj harmonike

Roman Drofenik

profesor glasbene pedagogike in učitelj harmonike

Roman Drofenik, profesor glasbene pedagogike in učitelj harmonike

Tatjana Šolman

Andreja Došler

profesorica glasbene pedagogike

Andreja Došler, profesorica glasbene pedagogike

Andreja Došler

profesorica glasbene pedagogike

Andreja Došler, profesorica glasbene pedagogike

Tatjana Šolman

Marjan Feguš

 akademski glasbenik pozavnist in profesor pozavne

Marjan Feguš, akademski glasbenik pozavnist in profesor pozavne

Karla Škarpa Polšek

akademska glasbenica flavtistka in profesorica flavte

Karla Škarpa Polšek, akademska glasbenica flavtistka in profesorica flavte

Faruk Dreca

akademski glasbenik klarinetist in profesor klarineta

Faruk Dreca, akademski glasbenik klarinetist in profesor klarineta

Matjaž Klemenc

akademski glasbenik saksofonist in profesor saksofona

Matjaž Lorenci, akademski glasbenik saksofonist in profesor saksofona

SVITLANA KIYASHCHENKO

učiteljica baleta

Svitlana Kiaschshenko, učiteljica baleta

V izobraževalne programe Glasbene šole Rogaška Slatina je vpisanih 150 učencev iz Občine Rogaška Slatina in 20 iz občine Rogatec, ki obiskujejo pouk v Rogaški Slatini. Pouk in druge aktivnosti šole potekajo po letnem delovnem načrtu glasbene šole, ki ga vsako leto na septembrski seji sprejme in potrdi Svet zavoda Glasbene šole Rogaška Slatina.

Vpis, ki se vrši na podlagi sprejemnega preizkusa, poteka v Rogaški Slatini vsako leto v mesecu maju.

Accessibility