PODRUŽNIČNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH

Podružnična šola Šmarje pri Jelšah je bila ustanovljena z odlokom o ustanovitvi Glasbene šole Rogaška Slatina (Ur.l. RS št. 73/ 98). Od leta 2013 je vodja podružnične šole v Šmarju pri Jelšah Martina Rančigaj.

 • Monja Gobec

 • Maja Desnica

 • Roman Drofenik

 • Inga Ulokina

 • Martina Rančigaj

 • Eugen Oparenovič

 • Faruk Dreca

 • Alja Mehtig

 • Marjan Feguš

 • Matjaž Lorenci

 • Alja Mehtig

 • Faruk Dreca

 • Helena Hartman

 • Marjan Feguš

 • Matjaž Lorenci

 • Matjaž Klemenc

 • Andreja Došler

 • Andreja Došler

Podružnično šolo Šmarje pri Jelšah obiskuje 114 učencev. Vsi obiskujejo pouk v Šmarju pri Jelšah razen orkestrske igre (4., 5. in 6. razred), ki poteka samo v Rogaški Slatini. Pouk in druge aktivnosti šole potekajo po letnem delovnem načrtu glasbene šole, ki ga vsako leto na septembrski seji sprejme in potrdi Svet zavoda Glasbene šole Rogaška Slatina.

Vpis, ki se vrši na podlagi sprejemnega preizkusa, poteka v Šmarju pri Jelšah vsako leto v mesecu maju.