Organi šole

Svet zavoda

Ima štiriletni mandat (2015-2019), sestavljajo pa ga:

* predstavniki ustanovitelja:
Mojca AMON, Sonja DOBNIK, Marjan OSTRUH

* predstavniki sveta staršev:
Irena POTOČNIK, Ksenija STEBLOVNIK RAK, Marko RIBIČ

* pet predstavnikov zavoda:
Andreja DOŠLER, Roman DROFENIK, Marjan FEGUŠ, Alja MEHTIG, Martina RANČIGAJ

Predsednica sveta zavoda: Martina RANČIGAJ

Svet staršev

Željka CVEK,
Rebeka AMON,
David ČERNELČ,
Vesna ZAGODA PEPERKO,
Irena POTOČNIK,
Suzana ZALEZINA,
Darja BERLOŽNIK,
Matejka TIRGUŠEK,
Ksenija STEBLOVNIK RAK,
Urška NOVAK,
Nataliya PROKOPOVIČ,
Suzana PEER KVAS

Predsednica sveta staršev: Željka CVEK (kontakt: cvek.zeljka@gmail.com, 040 458 204)

ZAPISNIK 1. seje 28.9.2017