Organi šole

Svet zavoda

Ima štiriletni mandat (2019-2023), sestavljajo pa ga:

* predstavniki ustanovitelja:
ANJA ČERNEZEL, ALENKA VIRANT, LIDIJA UMEK

* predstavniki sveta staršev:
DAVID IVAČIČ, DAVID ČERNELČ, GORAZD PAVIČ

* pet predstavnikov zavoda:
HELENA HARTMAN, ANDREJA DOŠLER, FARUK DRECA, ANDREJA KRKLEC, ROMAN DROFENIK

Predsednica sveta zavoda: Martina RANČIGAJ

Svet staršev

DAVID IVAČIČ
LJUBOMIR OBERSKI
MATEJKA TIRGUŠEK
JOŽEF BLAŠKO
NATALIJA DROFENIK
REBEKA MAJER AMON
ANDREJA KONUŠEK OPALIČ
GORAZD PAVIČ
URŠKA NOVAK
ČERNELČ DAVID

Predsednik sveta staršev: DAVID ČERNELČ.

ZAPISNIK 1. seje 28.9.2017