Organi šole

Svet zavoda

Ima štiriletni mandat (2015-2019), sestavljajo pa ga:

* predstavniki ustanovitelja:
Mojca AMON, Anja ČERNEZEL, Marjan OSTRUH

* predstavniki sveta staršev:
Irena POTOČNIK, Ksenija STEBLOVNIK RAK, Marko RIBIČ

* pet predstavnikov zavoda:
Andreja DOŠLER, Roman DROFENIK, Marjan FEGUŠ, Alja MEHTIG, Martina RANČIGAJ

Predsednica sveta zavoda: Martina RANČIGAJ

Svet staršev

DAVID IVAČIČ
LJUBOMIR OBERSKI
MATEJKA TIRGUŠEK
JOŽEF BLAŠKO
NATALIJA DROFENIK
REBEKA MAJER AMON
ANDREJA KONUŠEK OPALIČ
GORAZD PAVIČ
URŠKA NOVAK
ČERNELČ DAVID

Predsednik sveta staršev: DAVID ČERNELČ.

ZAPISNIK 1. seje 28.9.2017