ODDELEK BISTRICA OB SOTLI

bistrica-ob-sotli2
  • Monja Gobec

  • Josip Tkalec

  • Martina Rančigaj Žabkar

  • Josip Tkalec

V Bistrici ob Sotli obiskuje pouk instrumenta 14 učencev iz občine Bistrica ob Sotli in 10 iz Občine Kozje. Pouk in druge aktivnosti šole potekajo po letnem delovnem načrtu glasbene šole, ki ga vsako leto na septembrski seji sprejme in potrdi Svet zavoda Glasbene šole Rogaška Slatina.

Vpis, ki se vrši na podlagi sprejemnega preizkusa, poteka v Bistrici ob Sotli vsako tretje leto v mesecu maju.