GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA

Glasbena šola Rogaška Slatina je samostojni javni vzgojno izobraževalni zavod s sedežem na Kidričevi ul. 26/a v Rogaški Slatini. Šola je ustanovljena z odlokom o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina, skrajšano ime Glasbena šola Rogaška Slatina (Ur.l. RS št. 73/ 98, 22/00 , 52/03 in 116/08). Občine soustanoviteljice so: Občina Rogaška Slatina, Občina Šmarje pri Jelšah, Občina Rogatec, Občina Podčetrtek in Občina Bistrica ob Sotli.

Matična šola v Rogaški Slatini je namensko grajena za glasbeno šolo. Objekt ima pritličje in dva nadstropja. V pritličju se nahajajo koncertna dvorana, učilnica za tolkala, pisarni, sanitarije, kotlovnica, prostor za čistila ter prostor za čakajoče učence v avli šole. V prvem nadstropju so učilnice za individualni pouk, komorno igro in sanitarije. V drugem nadstropju sta dve učilnici za skupinski pouk, zbornica, namenski prostor za knjižnico ter štiri učilnice za individualni pouk in komorno igro.

 • Andreja Krklec

 • Maja Desnica

 • Andreja Došler

 • Andreja Krklec

 • Roman Drofenik

 • Josip Tkalec

 • Matjaž Lorenci

 • Helena Hartman

 • Karla Škarpa Polšek

 • Matjaž Klemenc

 • Marjan Feguš

 • Eugen Oparenovič

 • Martina Rančigaj

 • Eugen Oparenovič

 • Davor Plamberger

 • Peter Kuhar

 • Tanja Kovačič

 • Faruk Dreca

 • Faruk Dreca

 • Marjan Feguš

 • Matjaž Lorenci

 • Andreja Obrul

 • Peter Kuhar

 • Evgen Oparenovič

 • Roman Drofenik

 • Josip Tkalec

 • Marjan Feguš

 • Andreja Došler

 • Andreja Došler

 • Josip Tkalec

 • Tatjana Šolman

 • Andreja Došler

 • Marjan Feguš

 • Karla Škarpa Polšek

 • Faruk Dreca

 • Matjaž Klemenc

V izobraževalne programe Glasbene šole Rogaška Slatina je vpisanih 150 učencev iz Občine Rogaška Slatina in 20 iz občine Rogatec, ki obiskujejo pouk v Rogaški Slatini. Pouk in druge aktivnosti šole potekajo po letnem delovnem načrtu glasbene šole, ki ga vsako leto na septembrski seji sprejme in potrdi Svet zavoda Glasbene šole Rogaška Slatina.

Vpis, ki se vrši na podlagi sprejemnega preizkusa, poteka v Rogaški Slatini vsako leto v mesecu maju.