zsgs_200let_logo_web

Obveščamo vas, da zaradi uveljavitve Zakona o davčnem potrjevanju računov z dne 1.1.2016 na mestni blagajni Občine Rogaška Slatina in občinski blagajni Občine Rogatec ne morete več plačevati položnic Glasbene šole Rogaška Slatina. Plačevanje položnic v Šmarju pri Jelšah na Delavski hranilnici ostaja nespremenjeno.

ENOTE GLASBENE ŠOLE ROGAŠKA SLATINA

Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Rogatec, Rogaška Slatina

GALERIJA SLIK

Predstavitev Glasbene šole Rogaška Slatina

NASTOPI UČENCEV GLASBENE ŠOLE ROGAŠKA SLATINA

ŠOLSKE SKUPINE

Pihalni, harmonikarski in godalni orkester, pevski zbor ter plesna pripravnica in balet

UČITELJSKI ZBOR

Glasbene šole Rogaška Slatina

KJE SMO

Glasbena šola Rogaška Slatina